Velkommen til T-Klinikken på Ål

Myren 19                                                  Tlf: 90 10 99 37                                        audtorm1@online.no
3570 Ål                                                                                                                          www.tklinikken.no

Fotterapi og Alternativ behandling

I forbindelse med salg av Ål Helsekost, vil driften av T-Klinikken bli stanset for en stund.
Jeg vet ennå ikke hva fremtiden vil bringe, og om klinikken eventuellt vil starte opp igjen et annet sted.
Jeg vil imiddlertid takke alle pasientene mine, og kanskje vi sees igjen om en stund.

Hjertelig hilsen

Aud-Bjørg

aaaaaaaaaaaaiii